wpa preview b01

0613 2211食品探头 0613 2211

0613 2211
0613 22110613 2211
1 580,00 CNY 单价 制造商: 德图testo德图testo

我要联系你们了解详细信息


食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 
量程 -50 到 +150 °C

产品描述

坚固食品探头(IP65)


NTC

技术参数 

测量范围

-50 … +150 °C

精度等级

±0.5% 测量值 (+100 … +150 °C)
±0.2 °C (-25 … +74.9 °C)
±0.4 °C (其余量程)

Probes

技术参数 

连接电缆

固定电缆

探头直径

Ø 4 mm

探头长度

125 mm

电缆长度

1.6 m

响应时间

8 s

相关产品:

结果 1 - 4 共 4 个